போர்க்குற்றத்துக்கு எதிராக வழக்கு தொடர்வதற்குரிய நன்கொடை


சிறிலங்காவில் போர்க்குற்றத்தில் ஈடுபட்ட குற்றவாளிகளுக்கு சர்வதேசத்தில் தண்டனை பெற்றுக்கொடுப்பதற்கு சர்வதேச ரீதியாக மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகளுக்குரிய தேவைகளுக்கென பண உதவி செய்யும்படி வேண்டிக்கொள்கின்றோம்.$10

$25

$50

$100

$

Comments or the name of the fund [optional]:


If you choose to donate by check or money order, make the check or money order payable to USTPAC - War Crime Presecution Fund and mail it to:

USTPAC
P.O. Box: 20691
Columbus, OH 43220.